Почистване и поддръжка на басейн

Почистване и поддръжка на басейни

След като имате басейн трябва вече сте разбрали, че освен носейки удоволствие той изисква доста внимание, грижи и ангажимент. Разбира се най-доброто, което можете да направите е да се обърнете към фирма, която би поела цялостната поддръжка на басейн.

Ако по обективни причини това е невъзможно да се случи ние предлагаме на Вашето внимание няколко най-важни стъпки, които трябва да следвате. Водата е „жива“ среда – в нея има множество микроорганизми и тя за кратко време може да помътнее, позеленее и пр. Основното е да се извърши обеззаразяване на водата т.е. унищожаване на намиращите се в нея микроорганизми. Обеззаразяването може да се извърши чрез: Хлориране, Окисляване /с кислород или други окислители/, С ултравиолетови лъчи, С йонизация и т.н. Най-общопризнат, евтин и технически лесно осъществим метод е обеззаразяването с хлорни продукти, затова и ние ще говорим за него. Ако имате желание да извършвате друг вид дезинфекция, моля обърнете се към нас за консултация: pools@minaclean.eu или 0879 10 00 61 / 0876 62 44 06. Относно хлорирането – необходимо е да си закупите от специализиран магазин за басейни тестер за измерване на хлор и рН. Всяка сутрин се мери нивото на остатъчен хлор и рН /киселинност/ във водата.

Контрол на хлор в басейна

Нормите за хлор са 0,6 – 1,5 мг/л. Ако хлорът е в тези норми нищо не се налага да правите.

  • Ако нивата на дезинфектант са паднали под 0,6 мг/л е необходимо да се добави бавен хлор за поддържане на дозата – на таблетки/ако басейнът е със скимери/ или гранули /ако басейнът е с преливник/. Необходимата дневна доза е 1-3 мг/куб.
  • Ако хлорът е под 0,3 мг/л се добавя спешно в басейна бърз хлор /2 гр/куб.м/, за да достигне необходимото ниво и отново се добавя поддържаща доза бавен хлор. Запомнете: Непрекъснато и по всяко време във водата трябва да има свободен остатъчен хлор. Всяко оставяне на водата без хлор поражда последващи следствия като помътняване и развитие на водорасли. Дозите, които посочваме са приблизителни, тъй като всеки басейн си има своя специфика – местоположение, брой къпещи се дневно, наличие на околна растителност, вид филтърна инсталация и др. С времето сами ще намерите точната дозировка за вашия басейн. Имайте предвид, че хлорът се разрушава основно от органичните замърсители /броя хора ползващи басейна/ и УВ лъчите на слънцето /т.е. колкото по-горещо е времето, толкова по-бързо хлорът ще „изчезва”/. Желателно е иедин път месечно се прави шоково хлориране /10 гр/куб.м хлорен препарат/, тъй като някои от микроорганизмите с времето стават резистентни към хлора и е необходима шокова доза.

Контрол на pH (киселинността) на водата

• Нормата за рН е 7,2 – 7,6.
• При по-ниско рН водата дразни лигавицата на очите, а при високо – хлорните продукти губят много от ефективността си.
• Ако рН е извън посочените граници е необходимо да се добави рН коректор – рН (-) или рН (+)
• Препоръчваме да добавите половината от количествата, които са описани на опаковката, тъй като всяко рязко изменяне на рН   крие опасност и от смяна цвета на водата. Ако на другия ден рН отново е извън норми се добавя още коректор /като количествата са наполовина от тези, сложени предния път/. Така се прави всеки следващ ден до достигане на необходимите нива.

2. Мин. един път седмично се почиства дъното с дъночистачка – за предпочитане сутрин – с цел утаяване на едрите частици.

3. Както ще забележите с времето стените и дъното на басейна стават „хлъзгави”. Това е образуването на т. нар.биофилм. Тъй като спорите му са много устойчиви на химикали е желателно в деня преди почистване на дъното да се минат с четка стените и дъното на басейна с цел отлепване на биопланктона и по-лесното му разграждане от хлорните продукти.

4. След приключване на почистването се прави обратна промивка на пясъчните филтри и почистване на предфилтрите на помпите.
Важно: Следете често показанията на манометъра върху филтъра. Той ви показва какво се случва в инсталацията и колко е замърсен филтъра. Ако стрелката влезе в жълтия обсег, трябва да се извърши незабавно обратна промивка на филтъра.

5. Важно е и да настроите правилно часовника за работа на циркулационната помпа. Желателно е помпата /т.е. филтрацията/ на басейна да е включена минимум 12 часа в денонощието – разпределени по ваш избор /примерно 3 часа работа – 1 час почивка; 2 – 2; и т.н./.
Важно: Желателно е в най-големите горещини по обяд да не оставяте басейна без филтрация. Ако басейнът ви започва да става мътен въпреки, че хлорирането е било в норми – това е ясен признак, че филтрацията е недостатъчна. 

6. Един път седмично се добавя алгицид във водата с цел превенция срещу водорасли. Дозата е описана върху опаковката.  /обикновено 0,5 л/100 куб.м. седмично/. Не подценявайте слагането на алгицид, тъй като водораслите вече са много устойчиви и единствено хлорните продукти не са в състояние да ги унищожат. Ако вече сте „изпуснали” басейна и водата е позеленяла е необходимо освен шокова доза хлор, да се добави и шокова доза алгицид /обикновено 2 л/100 куб.м. седмично/

7. Ако се забележи опалисценция (т. нар. побеляване) на водата, въпреки наличието на дезинфектант в нея и достатъчна филтрация е необходимо да се добави коагулант /само при пясъчни филтри/. Целта му е да уедри фините молекули, които филтърният пълнеж не може да улови /пот, мъртви клетки, плажни масла и др/ и да избистри водата. Препоръчваме отново да се добавя половината от посочената доза с цел избягване падането на прекалено голяма утайка.
Важно: Коагулантът се слага в скимер или преливник.

8. Препоръчваме ви да сложите лятно термично покривало върху водата. Така ще я предпазите от прах и вятър и ще предотвратите рязкото падане на градусите на водата през нощта.

9. Ако басейнът ви е на вилата и пътувате до там само през уикенда е желателно в часовете преди тръгване да поставите шокова доза хлор, а при пристигането ви филтрационната помпа да бъде включена минимум 24 часа. След това извършете обратна промивка.

В заключение – за да имате чиста и „кристална” вода се опрете на трите основни стълба:
– филтрация;
– дезинфекция с препарати;
– поддържане чистота на стените и дъното на басейна;

Ако не успеете да се справите с поддръжката на басейна си и имате проблем с водата, може да се свържете с нас, за да уговорим посещение на място с оглед и предписания за справяне с проблема.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Заявете оглед

Цени на месец за абонаментна поддръжка на водата в басейн за района на град Варна до 25 км. Актуални за сезон пролет-лято 2024 г.

  1. Абонаментна поддръжка на водата в басейн с капацитет до 50 м³ – 760 лв.
  2. Абонаментна поддръжка на водата в басейн с капацитет  от 51 до 100 м³ – 997 лв.
  3. Абонаментна поддръжка на водата в басейн с капацитет  от 101 до 150 м³ – 1190 лв.
  4. Абонаментна поддръжка на водата в басейн с капацитет  над 151 м³ – 7.90 лв. за м³ 

* Допълнително/извънредно посещение извън графика се таксува по 170 лв без ДДС

** Включва 8 (осем) посещения в месеца, почистване на дъното и стените на басейна, скимери/отливници, третиране на водата с химикали, обратна промивка на пясъчния филтър, проверка и измививане на касетъчни филтри и почистване филтъра на помпата на басейна.
*** В цената не се включва ДДС и химикалите (хлор, Ph коректори, коагуланти – те се поръчват и заплащат отделно).
**** За почистване – еднократно, без сключен договор, с водоструйка, при отзимяване на басейн: 5.70 лв на м³ без ДДС с вкл. почистващи химикали. Не включва стартиране на помпената система и други операции свързани с функционрането на басейна.